Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
на услугите на tonex1.com

 

ПРЕДМЕТНастоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат ползването, начина на поръчки, правилата на дистанционните договори и доставки, гаранции и отговорностите на електронен магазин tonex1.com.

 

ДЕФИНИЦИИ И СТРАНИЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН tonex1.com намиращ се на електронен адрес https://tonex1.com се управлява и притежава от ТОНЕКС 1 – Тони Тодоров ЕООД, ЕИК 130938338, гр. София 1138, бул. Самоковско щосе № 19, тел.: 0878-18-75-74 електронна поща: tonex1@abv.bg,

СТРАНА ПО ДОГОВОР НА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА (КУПУВАЧ) е всяко физическо и/или юридическо лице направило поръчка на стоки чрез електронния магазин и съгласило се с настоящите общи условия и условията на доставка и гаранция.

СТРАНА ПО ДОГОВОР НА ДИСТАНЦИОННА ПРОДАЖБА (ПРОДАВАЧ) е ТОНЕКС 1 - ЕООД

РЕГИСТРИРАН ПОЛЗВАТЕЛ – купувач, регистрирал акаунт в Сайта, който се формира от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчката.

ПОРЪЧКА – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, намерението си за закупуване на Стоки от електронния магазин.

ДОГОВОР – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА АКАУНТ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

 

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

 

ПОРЪЧКА

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

БЮЛЕТИН

 

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

ДОСТАВКА

 

ГАРАНЦИИ

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

ОТГОВОРНОСТ

 

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1.    Общите условия на ТОНЕКС 1 - ЕООД са задължителни за всички потребители на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН, като Всяко използване - поръчка, регистрация, отправяне на запитване, коментари и др. подобни означава, че КУПУВАЧЪТ се запознал с общите условия, условията за доставка и използване и се е съгласил да ги спазва.

2.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ТОНЕКС 1 - ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/купувачи. Възможно е някои от промените да имат обратно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. 

3.    ТОНЕКС 1 – ЕООД  предостява пълна информация за характеристиките на предлаганите продукти. Техническите спецификации и описанията на продуктите са взети от производителя. Ние не носим отговорност за грешки. Изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, като е възможно доставените продукти да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им. ТОНЕКС 1 – ЕООД  не отговаря за неточности в доставката предизвикани от посочване на грешен код на продукт или грешка в каталози на производителите на съответните авточасти и аксесоари.

4.    Характеристиките и/или цените на предлаганите продукти, могат да бъдат променяни от ТОНЕКС 1 – ЕООД  по всяко време. ТОНЕКС 1 – ЕООД  не носи отговорност за евентуални технически грешки при качването и описанието на продуктите.

5.    Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано.

6.    ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съдържа линкове към други сайтове, като ТОНЕКС 1 – ЕООД  не носи отговорност за политиката на поверителност на такива трети уебсайтове, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

7.    Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

8.    Чрез регистрацията на личен акаунт потребителят можете да прави по-бързи поръчки, да получава информация за статуса на направените, да преглежда предходни поръчани продукти и да получавате информация за новини и текущи промоции.

9.    При генериране на поръчка Продавачът изпраща уведомление за регистриране на Поръчката в системата му. Това уведомление няма смисъл на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението на поръчката. Потвърждението за готовата поръчка ПРОДАВАЧЪТ прави отделно подобно изавление прави по електронен път в отделен и-мейл и/или по телефона.

10.  Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност, промяна на цената и/или очевидно незадоволително качество на доставената от производителя стока.

11.  При всеки подобен случай Продавачът уведомява за това Купувача чрез електронно съобщение - и-мейл или по телефона, като продавачът може да дължи в 14 дневен срок връщане на евентуално предварително получена сума за съответната стока/услуга.

12.  Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

13.  Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всяка първоначална доставка е за сметка на Купувача. Всеки договор може да бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки. При установена рекламация, стоката следва да бъде върната на tonex1.com на адрес гр. София, кв. Горубляне, ул. Пионерска №5 (офис на Еконт), магазин Тонекс 1 с куриерска компания за сметка на Купувача, без наложен платеж и задължително с касовата бележка. Пратки за връщане или замяна без касова бележка не се приемат!!! При гаранционно събитие, разходите по транспорт за връщане и/или замяна са за сметка на Купувача. Гаранция се уважава само след представена от Купувача фактура или касов бон от сервиз за извършен монтаж на конкретния артикул. Закупен артикул онлайн може да бъде върнат само и единствено с куриерска фирма на адрес: гр. София, кв. Горубляне, ул. Пионерска №5 (офис на Еконт), за Тонекс 1.

В случай на установена рекламация, Тонекс 1 е длъжен да разгледа жалбата ви в срок от 1 месец и да се произнесе по нея. Ако я приеме за основателна, той трябва или да ремонтира стоката безплатно за вас, или да я замени с нова. В случай че не успее да направи едно от двете в едномесечния срок, трябва да ви предложи отбив от цената или разваляне на сделката и връщане на парите. Предявяване на рекламации без касова бележка или фактура за закупеният продукт не се приемат!

Връщането на суми за установена рекламация или връщане на закупен артикул, става само по банков път, след представена банкова сметка от страна на клиента.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ, СЛЕД КАТО ВЪРНЕТЕ ПРОДУКТА?

  1. След като получим върнатия продукт, съдържанието на пратката ще бъде прегледано и обработено от нашия екип;
  2. За да се избегнат случаи на злоупотреба при връщане на продукти ще извършим преглед и тест на върнатата техника в оторизиран сервиз. Ако не са установени щети, тя може да бъде заменена. Обикновено срокът, в който ще получите отговор от наша страна, дали техниката може да бъде заменена, е до 10 работни дни;
  3. Стойността на върнатите продукти ще бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни по сметката, която сте посочили в заявлението за връщане.

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.  Достъпът до електронния магазин на ТОНЕКС 1 - ЕООД е свободен и регистрацията на поръчка е позволена на всеки Купувач. ТОНЕКС 1 - ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на всеки Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, в случай на системна злоупотреба и в случай че някое действие на Купувача би било в ущърб на ТОНЕКС 1 - ЕООД по какъвто и да е начин.

15.  В Случай на подобно ограничение Купувача следва да се обърне към електронния магазин, чрез формите за контакти и да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на рестрикциите.

16.  ТОНЕКС 1 - ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът би претърпял в следствие на такова решение за ограничаване, независимо от неговата правилност или основателност.

17.  Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация, без да бъде необходимо да се обосновава за това.

18.  Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) и не подлежат на облагане с ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси (включително зелени, продуктови и др. подобни специални такси). Купувачът има право да поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката чрез формите за контакт с Продавача.

19.  При всички онлайн плащания, плащания по банков път с чекове или други форми на парични трансфери, Продавачът не носи отговорност за разходите във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на превалутиране, прилагани от банка или друг оператор на електронни разплащания, издали карта на купувача. Разходите, свързани с подобни плащания и комисионни са за сметка на Купувача.

20.  Някои от изображенията в магазина, на които е опоменато изрично, че : "снимката е примерна" , не отговарят на описанието
на конкретният артикул, за които Купувачът няма право да търси отговорност на Продавача за такива несъответствия.

21.  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

22.  Продавачът не носи отговорност за повреди на стоката причинени след доставката й от неправилно съхранение, неправилен или некачествен монтаж и/или неоторизиран достъп до софтуерни елементи на съответната резервна част.

23.  Без проява на несъответствие Купувачът може да се откаже от сделката в срок от 14 дни от получаването й, като направи специално изявление до електронния магазин, във стандартна форма изпратена заедно с върната стока и/или на горепосочения електронен адрес – попълнен, подписан и сканиран в .pdf и/или .jpg формат. В 14 дневен срок от направения отказ Купувачът е длъжен да върне стоката, като тя трябва да бъде върната ведно с оригиналните опаковки и сертификати и без да има нарушения на вида, в който е била изпратена. Купувачът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

24.  При направен валиден отказ Продавачът дължи връщане на сумата, заплатена от Купувача, евентуално намалена с със стойността на щетите причинени от изпробването на стоката, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.

25.  Продавачът не дължи връщане на стойността на доставката до Купувача.

26.  При връщане на стоката – независимо от основанието (отказ или рекламация), разходите за доставката до продавача се дължат от Купувача.

27.  Съдържанието на електронния магазин, включително, но не само, лога, всякакви графични изображения и надписи, търговски марки и символи, динамично съдържание, текстовете и/или мултимедийното съдържание на електронния магазин, качено и създадено от ТОНЕКС 1 - ЕООД са изключителна собственост на ТОНЕКС 1 - ЕООД, с изключение на указаните марки и символи на производителите на съответните стоки, маркирани и отбелязани като обект на интелектуална собственост на съответния производител.

28.  Никоя част от сключения между Продавача и Купувача договор от разстояние не може да се счита като разрешение от страна на ТОНЕКС 1 - ЕООД за копиране, разпространяване, публикуване, предоставяне на трети лица, промяна по каквото и да е начин на каквато и да е част от Съдържанието на сайта на електронния магазин. Купувачът няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на това съдържaние без изричното и недвусмислено съгласие на ТОНЕКС 1 - ЕООД.

29.  Купувачът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични и нетърговски цели.

30.  Купувачът може да прави Поръчки в електронния магазин чрез добавянето на желаните Стоки във вируталната количка за покупки, следвайки стъпките, указани в електронния магазин, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

31.  Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

32.  Продавачът гарантира доставка на минимум един брой на съответен продукт в регистрирана поръчка. Повече от един продукт от един и същи вид може да бъде потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

33.  Със завършването и изпращането на поръчката Купувачът разрешава на Продавача да се свърже с него пo начин посочен от него, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

34.  За да бъде изпълнена поръчката то тя трябва да бъде потвърдена от Продавача по недвусмислен начин по електронен път или по телефон.

35.  Продавачът има право да не потвърди изпълнението на направената от Купувача поръчка, за което следва да уведоми Купувача незабавно. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

o   неприемане от страна на банката-издател на Купувача на транзакцията при онлайн плащане;

o   осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

o   предоставените от Купувача данни в Сайта са непълни и/или грешни.

36.  В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Купувача не може да бъде доставена от Продавача по независещи от него причини, то Продавача информира Купувача за това и възстановява по сметката на Купувача вече платената сума (ако е направено предварително плащане), в срок от 14 (четиринайсет) работни дни от датата, на която Продавачът е установил невъзможността за доставка.

37.  Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор и да върне стоките по смисъла на чл. 50 ЗЗП в случаите на чл. 57 ЗЗП

38.  Купувачът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за законосъобразни цели, независимо дали са свързани с конкретната поръчка без да е необходимо Продавачът да иска отделно съгласието на Купувача за обработването им във всеки отделен случай.

39.  С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват ТОНЕКС 1 - ЕООД или трети лица, които са партньори на електронния магазин и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ТОНЕКС 1 - ЕООД може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др. Отказът от ползването на електронната или физическа поща за подобни цели следва да бъде направен изрично от Купувача.

40.  Купувачът носи отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола, като ТОНЕКС 1 - ЕООД препоръчва Купувачите да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, чрез бутона ИЗХОД.

41.  Бюлетините на електронен магазин ТОНЕКС 1 - ЕООД съдържа новини и информация за търговски отстъпки и други промоции.

42.  В момента, в който Купувачът създаде акаунт, той има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с ТОНЕКС 1 - ЕООД.

43.  Отказа си от получаване на Бюлетин Купувачът може да изрази по всяко време използвайки специален линк, намиращ се във всеки Бюлетин.

44.  Отказът за получаване на Бюлетини не е отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

45. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.

46.  .  Фактурата се издава на база предоставената от Купувача информация и Продавачът не носи отговорност за грешки дължащи се на неправилно посочена информация от Купувача.

47.  Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез партньорска куриерска фирма. Адресът на доставката се предоставя от купувача и е в зависимост от желанието му, посочено във формата за поръчка.

48.  Продавачът осигурява подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

49.  Детайлите по отношение на доставката на Стоките включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение на Продавача.

50. Отговорността до срока на доставка от изпращането на стоката до получаването й е в съответствие с правилата и политиката на съответната куриерска фирма.

51.  Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Авточастите не може да бъдат връщани след като са монтирани на автомобил, освен в случаите, когато е установен фабричен дефект.

52.  По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от ТОНЕКС 1 - ЕООД, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от ТОНЕКС 1 - ЕООД. Гаранцията на Стоките, са осигурени по начина и в местата, които са обозначени от съответния гаранционен сертификат на Стоката осигурен от производителя.

53.  Гаранционните сертификати, когато има издадени такива от производителя на съответната стока се изпращат на Купувача на хартиен носител и заедно с поръчания продукт, или в електронен формат на посочения от Купувача и-мейл адрес.

54.  В случай, че Купувачът не уведоми ТОНЕКС 1 - ЕООД за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес  tonex1@abv.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

55.  В случая, че гаранцията на разопакованите продукти е издадена от ТОНЕКС 1 - ЕООД, тази гаранция може да се се отнася за различен период от този на гаранцията на веднъж опакованите продукти. Периода на гаранцията е описан в сертификата за гаранция за всеки разопакован продукт. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен ако не е посочено друго в страницата на продукта.

56.  Собствеността на Стоките преминава с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача на експедиционния документ, предоставен от куриера.

57.  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

58.  Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

59.  Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

60.  Настоящите общи условия са предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Купувача ще се разрешат чрез приятелски преговори и по взаимно съгласие или, ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред съответните български съдилища и институции.

61. Недействителността на някои от клаузите в Общите условия не водят до недействителност на общите условия в тяхната цялост.